Dobrodošli

Smo založba, ki od 2012 izdaja kakovostno mladinsko književnost in si prizadeva za večjo književno raznolikost. Osredinjeni smo na izdajanje avtoric in avtorjev španskega govornega področja in manjšinskih literatur, povezanih s špansko kulturo, kot so baskovski, katalonski in galicijski avtorji. Izdajamo tudi besedila manj poznanih evropskih in svetovnih literatur. S projekti promocije in motiviranja branja prenašamo akademsko znanje v prakso: vodimo bralnomotivacijske projekte, organiziramo in izvajamo izobraževanja mentorjev branja, literarna branja ter obiske tujih avtorjev. Tako dvigujemo splošno bralno pismenost, medkulturne in jezikovne kompetence ter vključujemo ranljive skupine, še zlasti osebe z disleksijo.


 


 Večina naših knjig je opremljenih z naslednjimi simboli:

Vse naše knjige so oblikovane v skladu s kriteriji oblikovanja gradiv za bralce z disleksijo.

Slikanice so dvojezične, natisnjene tako v slovenščini kot v španščini.

Vse izdane knjige so podprte z didaktičnimi materiali in gradivi (podatki o avtorjih in ilustratorjih, didaktičnimi materiali, zanimivejšimi kritiškimi in literarnovednimi refleksijami), ki so dostopni na spletni strani.


 Novosti

El anillo mágico

El Haditerrible en el Bosque Furioso

Greta in Cirkus Simba Jo-Jo