Se tudi vi sprašujete, kako navdušiti najstnike za branje? Kako med knjižne platnice pritegniti odraščajoče fante in dekleta, ki se jim knjiga vse bolj izmika? Kako knjigo postaviti ob bok digitalnim medijem?

Ker se pri založbah Malinc in KUD Sodobnost International že več let ukvarjamo s projekti, ki skrbijo za bralno kulturo, smo se odločili, da slednjega pripravimo skupaj. GG4U je namenjen predvsem starejšim učencem (7., 8., in 9. razred). Trudimo se, da je projekt zabaven, poteka kot igra, povezuje tako spletne medije kot knjige, da ima osrednjo vlogo v projektu tudi šolska knjižnica, kjer se družite in o prebranem izmenjujete mnenja, da omogoča poglobljeno branje, da najboljše bralce na koncu čaka nagrada.

Kako projekt poteka?

Projekt je zastavljen v tekmovalnem duhu. Tekmujejo skupine učencev (po trije v skupini), ki preberejo štiri odlične romane.

Naslovov knjig ne izdamo, do njih bodo učenci prišli skozi reševanje ugank in nalog. Učenci bodo po uspešni rešitvi prve uganke prišli do naslova prve knjige. Po prebrani prvi knjigi bodo prejeli naloge in ko bodo naloge uspešno rešili, se jim bo razkril naslov naslednje knjige. Skupina treh učencev, ki bo prva rešila vse naloge in nam na naš e-naslov sporočila naslove vseh štirih knjig, na Facebook strani projekta pa objavila projektne izdelke, bo prejela nagradni izlet skupaj s svojo mentorico.

Kako se prijavite k projektu in pogoji sodelovanja

Da v projektu lahko sodelujete, je obvezen nakup vseh štirih romanov, ki jih potrebujete za uspešno izvedbo projekta. Mentorice in mentorji branja se obvežejo, da bodo skrivnost, za katere romane gre, skrbno varovali in jo ne bodo delili z nikomer.