Motiviranje za branje med inovacijo in pedagoško prakso (INOBRA) - Po kreativni poti do znanja 2016-2020

Projekt povezuje različne deležnike, ki se tako ali drugače srečujejo z branjem: izobraževanje (vrtec, osnovno šolo, fakulteto; knjižnico), raziskovanje (fakulteto) in gospodarstvo (založbo). Projekt tako mladim, ki šele vstopajo na trg dela, kot mentorjem ponuja priložnost pridobivanja izkušenj v presečišču med pedagoškim in gospodarskim okoljem.Hkrati zasleduje dva cilja: reflektira že obstoječo prakso (pedagoško, gospodarsko), ki jo nadgrajuje z vidika trajnosti (povezovanje deležnikov in uvajanje novih deležnikov  – študentk in študentov različnih študijskih smeri z dveh univerz) in interdisciplinarnosti (vključevanje različnih študijskih smeri - študij jezikov, bibliotekarstvo, pedagoško izobraževanje ter multimedija).

Cilj projekta je udeležence naučiti, kako z uporabo inovativnih ter interaktivnih pristopov otroke trajno zavezati branju, kako kvalitetno in ustvarjalno v maternem in tujem jeziku pripraviti gradiva, ki jih bodo pritegnila, založba pa bo z udeležbo študentov različnih smeri razvijala svoje inovativne pristope še naprej ter jih ponovno evalvirala, obenem pa usposobila kader za izvajanje delavnic motiviranja za branje.


Europska književna raznolikost za mlade bralce ()

Različne teorije (postkolonialna, feministična, polisistemska) so korenito spremenile podobo svetovne in evropske literature s poudarjanjem marginalnih skupin, manjšin, periferije in drugih spregledanih diskurzov, ki so ključni za celostno podobo Evrope. Dejavnosti v projektu so zasnovane tako, da ustvarjajo primerjalni okvir prezrtih kultur in besedil na področju mladinske književnosti, poudarjajo podobnosti in razlike v obravnavi tem, motivov, literarnih oseb, oblike in žanre in tudi refleksijo o njihovem prevajanju.

V času projekta bomo izdali, promovirali in kontekstualizirali deset kakovostnih besedil mladinske književnosti malih in manj znanih evropskih mladinskih književnosti. Nekatera so bila napisana tudi v manjšinskih jezikih in nagrajena doma in v tujini. V slovenščino bomo prelili vodilne katalonske, baskovske, galicijske, islandske, madžarske, ukrajinske in portugalske avtorje, dva slovenska avtorja pa bomo prevedli v španščino.


Praktično usposabljanje mentorjev branja na trgu dela
(LDV-MOB-43/13)

V projekt, ki smo ga izvedli v sodelovanju s španskim partnerjem Euskal Herriko Univertsitatea / Universidad del País Vasco, so bili vključeni učitelji, vzgojitelji, profesorji iz različnih inštitucij formalnega in neformalnega izobraževanja (vrtec, osnovna in srednja šola, knjižnica, jezikovne šole), brezposelni diplomanti ter samozaposleni. K sodelovanju smo pritegnili različne udeležence, ki že sodelujejo z založbo v različnih bralnih projektih.

V okviru projekta, ki je potekal med septembrom 2013 in decembrom 2014, smo pripravili, izvedli in ovrednotili praktično izobraževanje na Univerzi Baskovske dežele v Španiji v mestu Donostia /San Sebastían. Glavni cilj projekta je bil v izvornem okolju spoznati dobre prakse, povezane z bralnimi projekti na različnih institucijah, kjer jih uspešno uporabljajo (Baskovska IBBY sekcija, knjižnice, šole, univerza), izmenjati izkušnje z uveljavljenimi promotorji branja ter navezati stike s snovalci in pobudniki različnih projektov s področja motiviranja za branje.