Naše vrednote

KAKOVOST IN KNJIŽEVNA RAZNOLIKOST
Smo butična založba z vrhunskimi avtorji in avtoricami, ki poudarjajo raznolikost kulturnih prostorov.


ŽAR in ISKRENOST
Ker nas navdihuje barvitost literarnih svetov, odstiramo možnosti za uživanje v raznolikosti tudi drugim. Pri tem nas vodijo lastne izkušnje.


USTVARJALNOST in IGRIVOST
Pri nas knjige najdejo svojo pot do bralca: motiviramo za branje, izobražujemo, se povezujemo in sodelujemo. Delo združujemo z igro in igrivost spodbujamo tudi pri drugih.


RAZVOJ
Znanje in radovednost za nas nimata meja. Nenehno se razvijamo in k razvoju spodbujamo tudi druge.


UČENJE in VZTRAJNOST
Učenje je pot, ki nastaja in se utrjuje, ko po njej stopamo. Z vsako knjigo ali projektom se nečesa naučimo – na ta način ozaveščamo in razvijamo svoje potenciale. Vztrajamo na poti do vrednih ciljev.


UPORABNOST
Najsodobnejša in preverjena spoznanja stroke pretvarjamo v konkretne projekte pri izdajanju knjig, promociji ter motiviranju branja.


SODELOVANJE in DELITEV
Z drugimi delimo svoje znanje, ideje, izkušnje in primere dobre prakse. Ko delimo in se povezujemo ter sodelujemo z drugimi, smo vsi bogatejši.