DOBRODOŠLI

Smo založba, ki od 2012 izdaja kakovostno mladinsko književnost in si prizadeva za večjo književno raznolikost. Osredinjeni smo na izdajanje avtoric in avtorjev španskega govornega področja in manjšinskih literatur, povezanih s špansko kulturo, kot so baskovski, katalonski in galicijski avtorji. Izdajamo tudi besedila manj poznanih evropskih in svetovnih literatur. S projekti promocije in motiviranja branja prenašamo akademsko znanje v prakso: vodimo bralnomotivacijske projekte, organiziramo in izvajamo izobraževanja mentorjev branja, literarna branja ter obiske tujih avtorjev. Tako dvigujemo splošno bralno pismenost, medkulturne in jezikovne kompetence ter vključujemo ranljive skupine, še zlasti osebe z disleksijo.

Katalog založbe

NOVO PRI NAS

AKTUALNO

Uspešen zaključek projekta LITPRAX

18 julija, 2024|

Projekt LITPRAX: Literature in Praxis: Professional challenges of reading, translation and publishing in the digital age (2021-1-SI01-KA220-HED-000023037, Erasmus +), katerega koordinator je bila Univerza v Ljubljani (Slovenija), partnerji pa Univerza v Zahodnem Temišvaru (Romunija), Univerza [...]

Literarni natečaj v Latinski Ameriki

4 julija, 2024|

Literarni natečaj Cienlee – Malinc (Latinska Amerika) Po že tretji uspešni izvedbi literarnega natečaja v Španiji sodelovanju z organizacijo Talleres Cienlee Založba Malinc letos prvič razpisuje literarni natečaj v Latinski Ameriki, in sicer [...]

Večina naših knjig je opremljenih z naslednjimi simboli:

Knjige so oblikovane v skladu s kriteriji oblikovanja gradiv za bralce z disleksijo.

Slikanice so večinoma dvojezične, natisnjene v slovenščini in španščini. Dvojezične so tudi nekatere druge knjige.

Izdane knjige so podprte z didaktičnimi materiali in gradivi (podatki o avtorjih in ilustratorjih, didaktičnimi materiali, zanimivejšimi kritiškimi in literarnovednimi refleksijami), ki so dostopni na spletni strani.

Spletne strani ostalih projektov: