BRALNI PROJEKTI

Založba Malinc izvaja več različnih bralnih projektov, ki so namenjeni tako učencem kot mentorjem branja. Poleg motiviranja za branje projekti spodbujajo medkulturnost in z interaktivno vsebino nagovarjajo tudi tiste bralce, ki se jim knjiga vse bolj izmika.

LEO, LEO

je projekt motiviranja za branje, ki vključuje medkulturnost (uporabo španščine).

ŠPANSKA VAS

je projekt motiviranja za branje, ki poteka v slovenščini.

ODPRTA KNJIGA: GG4A

je projekt, ki povezuje spletne medije in knjige in poteka preko spleta.

AMBASADORJI NOGOMETASTIČNIH

je projekt, ki mlade spodbuja k temu, da delijo svoje navdušenje nad branjem.