Pridruži se ambasadorjem Nogometastičnih!

Spodbudite mlade bralce, da svoje navdušenje nad knjigami prenesejo tudi na sošolce in prijatelje. Za to dejavnost smo izbrali komunikativne knjige iz serije o Nogometastičnih, ki jih berejo po vsem svetu, tudi tisti bralci, ki jih branje sicer pretirano ne zanima. Doslej je v slovenščini izšlo pet knjižnih naslovov iz serije in bralci bodo med njimi prav gotovo našli tisti naslov, ki jih zanima.

Projekt smo zasnovali na način, da je pobuda na strani otrok, ki postanejo ambasadorji branja. Tako o knjigah za mlade mladim govorijo mladi, njihovi vrstniki. To lahko počnejo v šolskem okolju, na srečanjih v splošni knjižnici in s prijatelji.

Komu je projekt namenjen in kdaj poteka?

Projekt je namenjen otrokom med 9. in 12. letom starosti.

V projekt se lahko prijavite do 7. 11. 2022. Delo v projektu poteka v skladu s časovnico do 31. marca 2023.

Najbolj zagnani ambasadorji bodo poleg gradiv prejeli prav posebno nagrado, in sicer ogled nogometne tekme po dogovoru v spomladanskem in zgodnjem poletnem času.

Kaj v projektu počnejo mladi?

Njihova naloga je, da preberejo enega od naslovov v seriji Nogometastični, spoznajo gradiva, ki smo jih pripravili organizatorji, izberejo tista gradiva, ki jih želijo uporabiti s prijatelji in/ali sošolci, izvedejo delavnico ali dve s prijatelji in uživajo v nagradi.

Kako v projektu sodelujejo odrasli?

Mentorice in mentorji branja, starši, učiteljice in učitelji ambasadorjem pomagajo pri prijavi v projekt (glejte prijavnico v projekt), pri nakupu knjige (če je še nimate), se udeležila druženja v živo in prek spleta, pomagajo pri pripravi delavnic in njihovi izvedbi. Mentorji tistih ambasadorjev, ki se bodo najbolje izkazali, bodo pomagali tudi pri prevzemu nagrade.

Na založbi pa bomo v sodelovanju z Jaqueline Oliver iz delavnic Cienlee zanje pripravili gradivo, ki ga bodo lahko neposredno uporabili, poslali knjige in podelili nagrade.

Gradivo (ki bo do začetka projekta dostopno na spletu) vsebuje:

  • plakat Nogometastičnih,
  • zabaven kviz o nogometu in knjigah iz serije Nogometastični,
  • predloge za pogovore s prijatelji in sošolci.

Gradivo bomo predstavili na spletnih srečanjih, ki se jih bodo ambasadorji udeležili skupaj z odraslimi (glej časovnico projekta).

Vsi udeleženci (mentorice in mentorji branja, ambasadorji) ob koncu projekta dobijo potrdila o udeležbi v mednarodnem projektu Pokrajine književne raznolikosti, ki ga vodi Založba Malinc.

Časovnica in pomembnejši datumi

  • do 7. 11. 2022 – prijava v projekt
  • 14. 11. 2022 ob 14h – prvo virtualno srečanje v projektu (povezavo do srečanja pošljemo naknadno)
  • Več datumov v času Slovenskega knjižnega sejma – srečanje v živo in prevzem gradiv
  • december 2022, januar in februar 2023 – izvedba delavnic
  • 10. 12. 2022 ob 14h – drugo virtualno srečanje (pomoč pri izvedbi)
  • 27. 2. 2023 ob 14h – tretje virtualno srečanje (evalvacija, dogovor o nagradah)
  • Pomlad 2023 – ogled nogometne tekme po dogovoru za najboljše ambasadorje

Projekt je del projekta Pokrajine književne raznolikosti, ki je financiran s strani Evropske Unije.