Delavnice in izobraževanja

Založba Malinc vsako leto za mentorice in mentorje branja ter vse, ki bi si to še želeli postati, pripravi različna izobraževanja vzdolž celotne šolske vertikale. Namen delavnic je predstavitev uporabe v svetu uveljavljenih, pri nas pa novih, a tudi v slovenski pedagoški praksi že preizkušenih strategijah motiviranja za branje literarnih besedil.

Da branje ne postane španska vas

Celodnevno izobraževanje mentorjev branja Da branje ne postane španska vas poteka enkrat letno. Udeleženci in udeleženke uvodoma spoznajo teoretski okvir strategij motiviranja za branje in ga znajo razmejiti od dejavnosti, povezane s knjigo, ki niso motiviranje za branje.

Letošnja delavnica bo potekala v soboto, 12. oktobra 2024 na Osnovni šoli Medvode.

Kotizacija za udeležbo znaša 70 € in vključuje:

 • gradiva in priročnik,
 • potrdila o udeležebi,
 • okrepčila in kosilo.

Delavnico izvajajo: mag. Tilka Jamnik, mag. Damjana Šubic, mag. Marja Gerbec, Romina Križman, Barbara Lemež, mag. Petra Mikeln, dr. Bojana Tomc in mag. Darja Cekin.

Na celodnevni praktični delavnici bomo predstavili bralnomotivacijske strategije M. Sarto, ki so bile že tudi v slovenskem prostoru preverjene in ki prinašajo v našo prakso bistvene novosti. Seminar je namenjen vsem mentoricam in mentorjem branja, vzgojiteljicam in vzgojiteljem v vrtcih, učiteljicam in učiteljem v osnovni in srednji šoli, knjižničarkam in knjižničarjem …

CILJI IZVEDBE IZOBRAŽEVANJA:

Udeleženci:

 • spoznajo kontekst, v katerem so nastale strategije (sprememba pojmovanja učenja, mnogotere inteligence, konstruktivizem),
 • spoznajo najnovejše težnje na področju literarne vede in didaktike književnosti,
 • izkusijo in ovrednotijo pomen čustev pri motiviranju za branje in učenju na sploh,
 • spoznajo in znajo ovrednotiti pomen konstruktivizma pri motiviranju za branje in pri pouku na sploh,
 • razlikujejo med motiviranjem za branje, poukom literature in promocijo branja ter znajo vse te koncepte uporabiti v praksi,
 • spoznajo, uporabijo in ovrednotijo konkretne strategije za delo z literarnimi besedili,
 • uporabijo in ovrednotijo načela VAKOG, Bloomove taksonomije … pri izvedbi strategij,
 • znajo izbrati primerno strategijo za delo z literarnimi besedili.

Celoten program izobraževanja prenesete s klikom na spodnji gumb.

Leo, leo

V sklopu projekta Leo, leo vsako leto poteka izobraževanje, ki je namenjeno novim sodelavcem. Poteka enkrat ali dvakrat letno, običajno jeseni. Namenjeno je vsem, ki sodelujejo v projektu Leo, leo. Izobraževanje je pripravljeno praktično in je usmerjeno v delo s konkretnimi literarnimi besedili, traja pa 2-3 ure.

Letos bo delavnica za mentorje potekala virtualno. Datum delavnice bo objavljen v začetku šolskega leta 2024/25. Za udeležbo na delavnici znanje španščine ni potrebno. Udeležba na delavnici je brezplačna, prijavite pa se z izpolnitvijo obrazca na spodnji povezavi.

Ko delavnica obišče vas …

Izobraževanje lahko pripravimo tudi za posamezno institucijo oziroma šolo. Na delavnicah uvodoma spoznamo teoretski okvir strategij, nato pa delo poteka v dveh ločenih skupinah (za razredno in predmetno stopnjo), kjer ob konkretnih besedilih spoznamo različne strategije motiviranja za branje.

Čas trajanja delavnice je v tem primeru odvisen od vaših potreb, običajno pa delavnice potekajo 4 ure.

Za posamično izvedbo delavnice se lahko dogovorite prek telefona tel.: 01/ 361 6699 in 040/170 492 ali preko e-pošte: barbara.pregelj@malinc.si ali ales.cigale@malinc.si

Kaj so o naših izobraževanjih povedali dosedanje udeleženke in udeleženci:

 • Delavnica je hitro minila.
 • Le tako naprej!
 • Bilo je prijetno.
 • Že jutri bomo strategije začele uporabljati.
 • Všeč mi je bilo, ker je bilo vse zelo praktično zastavljeno.
 • Super, zabavno, sproščeno, veselo.
 • Ni mi žal, da sem se delavnice udeležila!
 • Knjige, ki smo jih spoznali, so super!
 • Zanimivo, hitro je minilo.
 • Po dolgem času zelo koristna in uporabna (tudi pri pouku) delavnica.
 • Bravo!
 • Zelo spodbudno in pozitivno nastopate! Hvala!
 • Danes sem prav uživala.
 • Pohvale vsem!