Delavnice in izobraževanja

Založba Malinc vsako leto za mentorice in mentorje branja ter vse, ki bi si to še želeli postati, pripravi različna izobraževanja vzdolž celotne šolske vertikale. Namen delavnic je predstavitev uporabe v svetu uveljavljenih, pri nas pa novih, a tudi v slovenski pedagoški praksi že preizkušenih strategijah motiviranja za branje literarnih besedil.

Celodnevno praktično izobraževanje za srednješolske profesorice in profesorje španščine

Besedilo Javina zgodba španske pisateljice Elizabeth Mulder je bilo izbrano za maturitetno čtivu pri maturi iz španščine. Založba Malinc pripravlja celodnevno praktično izobraževanje za profesorice in profesorje španščine, ki bo 12. novembra med 9. in 17. uro potekalo na Osnovni šoli Medvode.

Program izobraževanja:

 • Enrique Dauner: Spomini na Elisabeth Mulder
 • Gemma Santiago Alonso: Las Sinsombrero: las escritoras de la Generación del 27
 • Ignac Fock: Literarnozgodovinski okvir Javine zgodbe
 • Natali Žlajpah in Gemma Santiago Alonso: Modeli vprašanj pri pisnem in ustnem maturitetnem izpitu
 • Anita Drnovšek: Java pod šestimi klobuki
 • Bojana Tomc in Barbara Pregelj: Bralnomotivacijske strategije za delo z Javino zgodbo

Kotizacija za udeležbo na izobraževanju znaša 50 € in zajema:

 • gradiva in priročnik Izhodišča za delo z besedilom Javina zgodba,
 • potrdila o udeležbi na izobraževanju v okviru mednarodnega projekta Poti do evropske književne raznolikosti,
 • okrepčila in kosilo.
Prijava na izobraževanje

Da branje ne postane španska vas

Celodnevno izobraževanje mentorjev branja Da branje ne postane španska vas poteka enkrat letno. Udeleženci in udeleženke uvodoma spoznajo teoretski okvir strategij motiviranja za branje in ga znajo razmejiti od dejavnosti, povezane s knjigo, ki niso motiviranje za branje.

Letošnja delavnica bo potekala v soboto, 12. novembra na Osnovni šoli Medvode.

Kotizacija za udeležbo znaša 50 € in vključuje:

 • gradiva in priročnik,
 • potrdila o udeležebi,
 • okrepčila in kosilo.

Delavnico izvajajo: mag. Tilka Jamnik, mag. Damijana Šubic, mag. Marja Gerbec, Romina Križman, Barbara Lemež, mag. Petra Mikeln in mag. Darja Cekin.

Na celodnevni praktični delavnici bomo predstavili bralnomotivacijske strategije M. Sarto, ki so bile že tudi v slovenskem prostoru preverjene in ki prinašajo v našo prakso bistvene novosti. Seminar je namenjen vsem mentoricam in mentorjem branja, vzgojiteljicam in vzgojiteljem v vrtcih, učiteljicam in učiteljem v osnovni in srednji šoli, knjižničarkam in knjižničarjem …

CILJI IZVEDBE IZOBRAŽEVANJA:

Udeleženci:

 • spoznajo kontekst, v katerem so nastale strategije (sprememba pojmovanja učenja, mnogotere inteligence, konstruktivizem),
 • spoznajo najnovejše težnje na področju literarne vede in didaktike književnosti,
 • izkusijo in ovrednotijo pomen čustev pri motiviranju za branje in učenju na sploh,
 • spoznajo in znajo ovrednotiti pomen konstruktivizma pri motiviranju za branje in pri pouku na sploh,
 • razlikujejo med motiviranjem za branje, poukom literature in promocijo branja ter znajo vse te koncepte uporabiti v praksi,
 • spoznajo, uporabijo in ovrednotijo konkretne strategije za delo z literarnimi besedili,
 • uporabijo in ovrednotijo načela VAKOG, Bloomove taksonomije … pri izvedbi strategij,
 • znajo izbrati primerno strategijo za delo z literarnimi besedili.

Celoten program izobraževanja je v spodnji PDF datoteki.

Program izobraževanja
Prijava na izobraževanje

Leo, leo

V sklopu projekta Leo, leo vsako leto poteka izobraževanje, ki je namenjeno novim sodelavcem. Poteka enkrat ali dvakrat letno, običajno jeseni. Namenjeno je vsem, ki sodelujejo v projektu Leo, leo. Izobraževanje je pripravljeno praktično in je usmerjeno v delo s konkretnimi literarnimi besedili, traja pa 2-3 ure.

Letos bo delavnica za mentorje potekala virtualno, in sicer v sredo, 9. novembra, med 17. in 19. uro. Vodita jo dr. Barbara Pregelj in Polona Konjedic. Za udeležbo na delavnici znanje španščine ni potrebno. Udeležba na delavnici je brezplačna, prijavite pa se z izpolnitvijo obrazca na spodnji povezavi.

Prijava na delavnico

Ko delavnica obišče vas …

Izobraževanje lahko pripravimo tudi za posamezno institucijo oziroma šolo. Na delavnicah uvodoma spoznamo teoretski okvir strategij, nato pa delo poteka v dveh ločenih skupinah (za razredno in predmetno stopnjo), kjer ob konkretnih besedilih spoznamo različne strategije motiviranja za branje.

Čas trajanja delavnice je v tem primeru odvisen od vaših potreb, običajno pa delavnice potekajo 4 ure.

Za posamično izvedbo delavnice se lahko dogovorite prek telefona tel.: 01/ 361 6699 in 040/170 492 ali preko e-pošte: barbara.pregelj@malinc.si ali ales.cigale@malinc.si

Kaj so o naših izobraževanjih povedali dosedanje udeleženke in udeleženci:

 • Delavnica je hitro minila.
 • Le tako naprej!
 • Bilo je prijetno.
 • Že jutri bomo strategije začele uporabljati.
 • Všeč mi je bilo, ker je bilo vse zelo praktično zastavljeno.
 • Super, zabavno, sproščeno, veselo.
 • Ni mi žal, da sem se delavnice udeležila!
 • Knjige, ki smo jih spoznali, so super!
 • Zanimivo, hitro je minilo.
 • Po dolgem času zelo koristna in uporabna (tudi pri pouku) delavnica.
 • Bravo!
 • Zelo spodbudno in pozitivno nastopate! Hvala!
 • Danes sem prav uživala.
 • Pohvale vsem!