Mednarodni in domači projekti

Založba Malinc samostojno in v sodelovanju z različnimi organizacijami izvaja več mednarodnih in domačih projektov.

Srce mesta

Projekt, namenjen osnovnošolskim učencem, se ukvarja z migracijami kot človekovo usodo in z ozaveščanjem o migracijah kot skupni dediščini vseh nas.

PRINO

Projekt PRINO: pripovedovanje med inovacijo in pedagoško prakso, ki je nadgradnja bralnomotivacijskega projekta INOBRA, razvija nova pripovedovalska gradiva in jih preizkuša v pedagoški praksi.

Bivališča Branislave Sušnik

V projektu, ki smo ga poimenovali Bivališča Branislave Sušnik (v španščini Moradas de Branislava Sušnik), razpiramo pogled na dejanska in metaforična bivališča Branislave Sušnik.

Projekt je v slovenščini in španščini dostopen na povezavi spodaj:

Simbolni spomenik Branislavi Sušnik

Življenje in delo antropologinje Branislave Sušnik je teklo med vodami, njena podoba pa je še vedno zavita v skrivnost.

Prodor slovenskih avtorjev v Španijo in Latinsko Ameriko (2018, 2019)

Projekt je namenjen seznanjanju špansko govorečih s slovenskimi avtorji.

INOBRA

Projekt INOBRA: Motiviranje za branje med inovacijo in pedagoško prakso mladim, ki vstopajo na trg dela, ter mentorjem ponuja priložnost pridobivanja izkušenj v presečišču med pedagoškim in gospodarskim okoljem.

Praktično usposabljanje mentorjev branja na trgu dela

Projekt povezuje učitelje, vzgojitelje, profesorje iz različnih inštitucij, brezposelne diplomante ter samozaposlene z namenom spoznavanja dobrih praks, povezanih z bralnimi projekti.