LITPRAX

Literature in Praxis: Professional Challenges of Reading, Translating and Editing in Digital Age

Projekt LITPRAX (Literatura v praksi: profesionalni izzivi pri branju, prevajanju in urejanju v digitalni dobi) je rezultat dolgega in dinamičnega sodelovanja različnih institucij na področju pedagogike in raziskovanja. Cilj vseh sodelujočih je razširiti obstoječe sodelovanje z drugimi aktivnostmi, ki so povezane s praktičnimi vidiki literature.

Pri projektu poleg založbe Malinc sodelujejo tudi:

  • Univerza v Ljubljani (prijavitelj),
  • Zahodna Univerza v Timisoari,
  • Univerza v Novem Sadu,
  • CSIC,
  • mreža Red de Hispanistas de Europa Central (pridruženi partner).

Vse institucije imajo veliko izkušenj z različnimi vidiki literature, kot so literarna teorija, zgodovinska tradicija, akademsko znanje in raziskovanje; prav tako imajo izkušnje z urejanjem, promocijo branja ter digitalizacijo. Pri oblikovanju tega projekta smo povezali znanje, izkušnje in leta predhodnega sodelovanja, da bi ustvarili projekt, ki se sooča z glavnimi izzivi našega časa: kako izboljšati branje in digitalno pismenost s prikazom možnosti uporabe v vsakdanji praksi ter možnosti zaposlitve študentov vseh sodelujočih institucij in širše.

Nastalo sodelovanju bi zato pokrivalo resnične potrebe ciljnih skupin zahvaljujoč rezultatom projekta, ki so tesno povezani med sabo: meduniverzitetni predmet v obsegu 3 ECTS, na predmet vezani priročnik ter baza podatkov, ki bo združevala teoretske in praktične vidike branja, pisanja, prevajanja in urejanja.

Spletna stran projekta: litprax.org

Srečanja v projektu:

21. – 24. marec 2023: Srečanje v Novem Sadu

18. 10. 2023 Multiplikatorski dogodek na knjižnem sejmu v Frankfurtu

18. 10. 2023 YouTube posnetek dogodka v Frankfurtu

25. – 27. 10. 2023 Srečanje v Temišvarju

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.