Motiviranje za branje med inovacijo in pedagoško prakso (INOBRA)

Po kreativni poti do znanja 2016-2020

Projekt povezuje različne deležnike, ki se tako ali drugače srečujejo z branjem: izobraževanje (vrtec, osnovno šolo, fakulteto; knjižnico), raziskovanje (fakulteto) in gospodarstvo (založbo). Projekt tako mladim, ki šele vstopajo na trg dela, kot mentorjem ponuja priložnost pridobivanja izkušenj v presečišču med pedagoškim in gospodarskim okoljem.Hkrati zasleduje dva cilja: reflektira že obstoječo prakso (pedagoško, gospodarsko), ki jo nadgrajuje z vidika trajnosti (povezovanje deležnikov in uvajanje novih deležnikov  – študentk in študentov različnih študijskih smeri z dveh univerz) in interdisciplinarnosti (vključevanje različnih študijskih smeri – študij jezikov, bibliotekarstvo, pedagoško izobraževanje ter multimedija).

Cilj projekta je udeležence naučiti, kako z uporabo inovativnih ter interaktivnih pristopov otroke trajno zavezati branju, kako kvalitetno in ustvarjalno v maternem in tujem jeziku pripraviti gradiva, ki jih bodo pritegnila, založba pa bo z udeležbo študentov različnih smeri razvijala svoje inovativne pristope še naprej ter jih ponovno evalvirala, obenem pa usposobila kader za izvajanje delavnic motiviranja za branje.