Srce mesta

Projekt se ukvarja z migracijami kot človekovo usodo in z ozaveščanjem o migracijah kot skupni dediščini vseh nas oziroma naših prednikov. Namenjen osnovnošolcem (predvsem sedmošolcem kot podpora pri pouku državljanske vzgoje), a je zastavljen dovolj široko, da se vanj lahko vključijo tudi drugi učenci. V okviru projekta bomo raziskovali osebno, družinsko in lokalno zgodovino izseljevanja/priseljevanja in iz nje izluščili zanimive zgodbe in utrinke, iz katerih bomo skupaj z učenci pripravili predstavitev na šoli in na spletu.

Pripravljamo:

  • celodnevno delavnico za učitelje in mentorje z več uglednimi predavatelji (dr. Marjanca Ajša Vižintin, dr. Barbara Baloh, Samanta Kobal, dr. Barbara Pregelj);
  • dve povezani krajši delavnici za učence, ki ju vodi idejna avtorica projekta Bojana Vajt v sodelovanju z učiteljem/mentorjem (število vključenih šol je omejeno);
  • spletno stran projekta s forumom in gradivi za učitelje ter utrinke delavnic.

Projekt, v katerem sodeluje založba Malinc, vodi KUD Zrakogled, financira pa ga mednarodni sklad ACF (Active Citizens Fund).


Pripovedovanje med inovacijo in pedagoško prakso: PRINO

Gre za nadgradnjo že izvedenega bralnomotivacijskega projekta INOBRA, ki smo ga zasnovali in izvedli 2017. Tokrat smo razvijali nova pripovedovalska gradiva, ki smo jih likovno/vizualno podprli ter jih preizkusili v pedagoški praksi. Oglejte si gradiva, ki so nastala ter le peščico izdelkov, ki so nastali v zamejstvu.

Priročnik        Izdelki

Projekt je potekal v okviru razpisa Po kreativni poti do znanja. Partnerja v projektu sta bila UP Pef in Založba Malinc.


Bivališča Branislave Sušnik / Moradas de Branislava Sušnik

V projektu, ki smo ga poimenovali Bivališča Branislave Sušnik, razpiramo pogled na dejanska in metaforična bivališča Branislave Sušnik: njeno rojstno hišo, jezike, ki jih je govorila in preučevala, knjige in besedila, ki jih je napisala, pa tudi na podobe, obeležitve, spomenike, besedila ter spomine, ki govorijo o njej.

Projekt je v slovenščini in španščini dostopen na: https://branislavasusnik.wordpress.com/

bivalisce_branislave_susnik


Simbolni spomenik Branislavi Sušnik

Paragvajska antropologinja v Medvodah? Slovenska antropologinja v Asunciónu, v Paragvaju? Življenje in delo Branislave Sušnik je teklo med vodami, njena podoba pa je še vedno zavita v skrivnost. Rodila se je leta 1920 v Medvodah in leta 1996 umrla v Asunciónu. Njene raziskave so bile skoraj v celoti posvečene indijanskim kulturam dežele, kjer je živela od marca 1951.

V projektu, ki smo ga poimenovali Simbolni spomenik Branislavi Sušnik, skušamo metaforično obrniti vlogo antropologa in Branislavo Sušnik ponovno prinesti v njen rojstni kraj v obliki podobe, ki je hkrati eksotična in lokalna. To nam lahko v vsej svoji kompleksnosti pomaga bolje ugledati sebe, pa tudi razumeti, kako vidimo druge.

S pomočjo terenskega dela, umetniškega ustvarjanja, razstave, delavnic, javne predstavitve in pogovora skušamo s projektom, ki ga skupaj z urugvajskim/slovenskim umetnikom Franciscom Tomsichem vodi medvoška založba Malinc, obuditi spomin na Branislavo Sušnik in njeno delo, obenem pa spregovoriti o kompleksnosti, ki ga spomin in spominjanje prinaša.

Brošuro projekta lahko prelistate tu ...

Projekt je sofinancirala Občina Medvode
Občina Medvode


Prodor slovenskih avtorjev v Španijo in Latinsko Ameriko (2018, 2019)

Projekt je namenjen seznanjanju špansko govorečih s slovenskimi avtorji, zaradi česar je založba ponatisnila brošuro Pokrajine sodobne slovenske literature (Paisajes de literatura eslovena actual), dodala pa tudi nove vzorčne prevode v španščino s področja slovenskega pripovedništva, poezije ter mladinske književnosti. Nekatera mladinska besedila so prevedena tudi v katalonščino, galicijščino in baskovski jezik.

V času trajanja projekta je založba izvedla nekaj branj (Granada), pogovorov (Durango, Valencija) in delavnic za najmlajše (Ciudad de México, Montevideo, Palma de Mallorca, Valencija), prevedena besedila je predstavila na številnih knjižnih sejmih (Liber, Frankfurt, Bologna, Guadalajara, Durango, Valencija, Palma de Mallorca).

Projekt je sofinancirala Javna agencija za knjigo.
JAK


Motiviranje za branje med inovacijo in pedagoško prakso (INOBRA) - Po kreativni poti do znanja 2016-2020

Projekt povezuje različne deležnike, ki se tako ali drugače srečujejo z branjem: izobraževanje (vrtec, osnovno šolo, fakulteto; knjižnico), raziskovanje (fakulteto) in gospodarstvo (založbo). Projekt tako mladim, ki šele vstopajo na trg dela, kot mentorjem ponuja priložnost pridobivanja izkušenj v presečišču med pedagoškim in gospodarskim okoljem.Hkrati zasleduje dva cilja: reflektira že obstoječo prakso (pedagoško, gospodarsko), ki jo nadgrajuje z vidika trajnosti (povezovanje deležnikov in uvajanje novih deležnikov  – študentk in študentov različnih študijskih smeri z dveh univerz) in interdisciplinarnosti (vključevanje različnih študijskih smeri - študij jezikov, bibliotekarstvo, pedagoško izobraževanje ter multimedija).

Cilj projekta je udeležence naučiti, kako z uporabo inovativnih ter interaktivnih pristopov otroke trajno zavezati branju, kako kvalitetno in ustvarjalno v maternem in tujem jeziku pripraviti gradiva, ki jih bodo pritegnila, založba pa bo z udeležbo študentov različnih smeri razvijala svoje inovativne pristope še naprej ter jih ponovno evalvirala, obenem pa usposobila kader za izvajanje delavnic motiviranja za branje.


Europska književna raznolikost za mlade bralce ()

Različne teorije (postkolonialna, feministična, polisistemska) so korenito spremenile podobo svetovne in evropske literature s poudarjanjem marginalnih skupin, manjšin, periferije in drugih spregledanih diskurzov, ki so ključni za celostno podobo Evrope. Dejavnosti v projektu so zasnovane tako, da ustvarjajo primerjalni okvir prezrtih kultur in besedil na področju mladinske književnosti, poudarjajo podobnosti in razlike v obravnavi tem, motivov, literarnih oseb, oblike in žanre in tudi refleksijo o njihovem prevajanju.

V času projekta bomo izdali, promovirali in kontekstualizirali deset kakovostnih besedil mladinske književnosti malih in manj znanih evropskih mladinskih književnosti. Nekatera so bila napisana tudi v manjšinskih jezikih in nagrajena doma in v tujini. V slovenščino bomo prelili vodilne katalonske, baskovske, galicijske, islandske, madžarske, ukrajinske in portugalske avtorje, dva slovenska avtorja pa bomo prevedli v španščino.


Praktično usposabljanje mentorjev branja na trgu dela
(LDV-MOB-43/13)

V projekt, ki smo ga izvedli v sodelovanju s španskim partnerjem Euskal Herriko Univertsitatea / Universidad del País Vasco, so bili vključeni učitelji, vzgojitelji, profesorji iz različnih inštitucij formalnega in neformalnega izobraževanja (vrtec, osnovna in srednja šola, knjižnica, jezikovne šole), brezposelni diplomanti ter samozaposleni. K sodelovanju smo pritegnili različne udeležence, ki že sodelujejo z založbo v različnih bralnih projektih.

V okviru projekta, ki je potekal med septembrom 2013 in decembrom 2014, smo pripravili, izvedli in ovrednotili praktično izobraževanje na Univerzi Baskovske dežele v Španiji v mestu Donostia /San Sebastían. Glavni cilj projekta je bil v izvornem okolju spoznati dobre prakse, povezane z bralnimi projekti na različnih institucijah, kjer jih uspešno uporabljajo (Baskovska IBBY sekcija, knjižnice, šole, univerza), izmenjati izkušnje z uveljavljenimi promotorji branja ter navezati stike s snovalci in pobudniki različnih projektov s področja motiviranja za branje.