Španska vas

O projektu

Španska vas je projekt, ki preko izobraževanj mentoric in mentorjev branja v vsej šolski vertikali promovira v svetu uveljavljene, pri nas pa nove, a v slovenski pedagoški praksi tudi že preizkušene strategije motiviranja za branje literarnih besedil, ki jih je skupaj s sodelavci razvila M. Sarto.

Glavni cilj projekta je olajšati trajno pridobivanje jezikovne zmožnosti (predvsem branja literarnih besedil) na način, da to nikoli ne bi postalo nekaj tako tujega zavesti posameznika, kot to izraža slovenski frazem, s katerim smo ga poimenovali.

Strategije motiviranja za branje literarnih besedil M. Sarto temeljijo na sodobnih pogledih na izobraževanje, ki poudarjajo večjo avtonomijo učečih se, predvsem na konstruktivizmu, tj. na gradnji (konstruiranju) pomenov, ki upošteva individualni razvoj vsakega udeleženca, njegov bralski potencial ter notranji odziv na literarno besedilo.

Poleg tega strategije:

♦  temeljijo na igri,
♦  postopno razvijajo branje v globino in užitek v samostojnem branju,
♦  temeljijo na dialoškosti in sprotni evalvaciji rezultatov dela, ki je odvisno od dinamike posamezne skupine,
♦  v delo v skupini se dejavno vključujejo vsi otroci,
♦  mentor in/ali spodbujevalec branja je le usmerjevalec in posrednik.

Primer izvedbe delavnice iz priročnika motiviranja za branje

Izobraževanja

Znotraj projekta vsako leto potekajo aktivnosti, ki jih je mogoče glede na potrebe sodelujočih institucij združiti ali pa izvesti posamično. Tako se lahko odločite za:

1. IZOBRAŽEVANJE MENTORIC IN MENTORJEV BRANJA: osemurno praktično delavnico (glej razpredelnico s pomembni datumi) ali izobraževanje po dogovoru na vaši instituciji (pišite nam in nam predstavite svoje potrebe, z veseljem vam bomo poslali ponudbo)

in/ali

2. PRAKTIČNI PRIKAZ IZVEDBE STRATEGIJ Z BRALNIMI SUGESTIJAMI V OBLIKI VODENEGA PROJEKTA MOTIVIRANJA ZA BRANJE: k sodelovanju se lahko prijavijo otroci ali skupine otrok med 3. in 12. letom, ki skupaj na delavnicah ali posamič preberejo vsaj dve od predlaganih besedil, ob katerih samostojno ali po sugestijah poustvarjajo ter svoje izdelke pošljejo na naslov založbe. Otroci za sodelovanje dobijo simbolično nagrado in priznanje. Za mentorje branja pripravimo didaktična gradiva, po dogovoru pa jim pomagamo tudi pri izvedbi bralnomotivacijskih delavnic.

Celodnevno izobraževanje mentorjev branja Da branje ne postane španska vas

Celodnevno izobraževanje mentorjev branja Da branje ne postane španska vas poteka enkrat letno. Udeleženci in udeleženke uvodoma spoznajo teoretski okvir strategij motiviranja za branje in ga znajo razmejiti od dejavnosti, povezane s knjigo, ki niso motiviranje za branje.

Na celodnevni praktični delavnici bomo predstavili bralnomotivacijske strategije M. Sarto, ki so bile že tudi v slovenskem prostoru preverjene in ki prinašajo v našo prakso bistvene novosti. Seminar je namenjen vsem mentoricam in mentorjem branja, vzgojiteljicam in vzgojiteljem v vrtcih, učiteljicam in učiteljem v osnovni in srednji šoli, knjižničarkam in knjižničarjem …

Letošnja delavnica bo potekala v soboto, 14. oktobra na Osnovni šoli Medvode. Delavnico izvajajo: mag. Tilka Jamnik, mag. Damjana Šubic, mag. Marja Gerbec, Romina Križman, Barbara Lemež, dr. Bojana Tomc, mag. Petra Mikeln in mag. Darja Cekin.

Kotizacija za udeležbo znaša 70 € in vključuje:

 • gradiva in priročnik,
 • potrdila o udeležebi,
 • okrepčila in kosilo.

NAMEN IZVEDBE IZOBRAŽEVANJA:

 • Preprečevanje zniževanja bralne pismenosti med osnovnošolci in/ali srednješolci,
 • spoznavanje pomena in značilnosti motiviranja za branje,
 • spoznavanje konkretnih strategij za delo s konkretnimi literarnimi besedili,
 • pomen motiviranja za branje in neliterarna besedila,
 • spoznavanje kvalitetne, v mednarodnem prostoru in tudi v Sloveniji nagrajene mladinske književnosti.

CILJI IZVEDBE IZOBRAŽEVANJA:

Udeleženci:

 • spoznajo kontekst, v katerem so nastale strategije (sprememba pojmovanja učenja, mnogotere inteligence, konstruktivizem),
 • spoznajo najnovejše težnje na področju literarne vede in didaktike književnosti,
 • izkusijo in ovrednotijo pomen čustev pri motiviranju za branje in učenju na sploh,
 • spoznajo in znajo ovrednotiti pomen konstruktivizma pri motiviranju za branje in pri pouku na sploh,
 • razlikujejo med motiviranjem za branje, poukom literature in promocijo branja ter znajo vse te koncepte uporabiti v praksi,
 • spoznajo, uporabijo in ovrednotijo konkretne strategije za delo z literarnimi besedili,
 • uporabijo in ovrednotijo načela VAKOG, Bloomove taksonomije … pri izvedbi strategij,
 • znajo izbrati primerno strategijo za delo z literarnimi besedili.

Pomembni datumi v letošnji Španski vasi

 • 14. 10. 2023– celodnevno izobraževanje za mentorje branja. Če se bo prijavilo več kot 20 udeležencev, bomo razpisali dodatni termin. Prijava na delavnico
 • 15. 11. 2023– rok za prijavo na projekt
 • 30. 4. 2024– rok za oddajo (po)ustvarjalnih izdelkov udeležencev na naslov:

Založba Malinc (za projekt Španska vas), Klanska 17, 1215 Medvode.

 • maj 2024– objava izdelkov sodelujočih v galeriji na spletni strani Založbe Malinc (Španska vas), evalvacijske delavnice.
 • maj 2024– razstava likovnih in drugih izdelkov sodelujočih v Knjižnici Medvode.

Naročilo knjižnih kompletov

Knjižne komplete za izvedbo projekta lahko naročite z naročilnico pri distributerju, na spletni strani založbe in na spletni strani distributerja www.galarna.si.

Več informacij: tel.: 01/ 361 6699 in 040/170 492, e-pošta: barbara.pregelj@malinc.si ali ales.cigale@malinc.si