Španska vas

Španska vas je projekt, ki preko izobraževanj mentoric in mentorjev branja v vsej šolski vertikali promovira v svetu uveljavljene, pri nas pa nove, a v slovenski pedagoški praksi tudi že preizkušene strategije motiviranja za branje literarnih besedil, ki jih je skupaj s sodelavci razvila M. Sarto.

Glavni cilj projekta je olajšati trajno pridobivanje jezikovne zmožnosti (predvsem branja literarnih besedil) na način, da to nikoli ne bi postalo nekaj tako tujega zavesti posameznika, kot to izraža slovenski frazem, s katerim smo ga poimenovali.

Strategije motiviranja za branje literarnih besedil M. Sarto temeljijo na sodobnih pogledih na izobraževanje, ki poudarjajo večjo avtonomijo učečih se, predvsem na konstruktivizmu, tj. na gradnji (konstruiranju) pomenov, ki upošteva individualni razvoj vsakega udeleženca, njegov bralski potencial ter notranji odziv na literarno besedilo.

Poleg tega strategije:

♦  temeljijo na igri,
♦  postopno razvijajo branje v globino in užitek v samostojnem branju,
♦  temeljijo na dialoškosti in sprotni evalvaciji rezultatov dela, ki je odvisno od dinamike posamezne skupine,
♦  v delo v skupini se dejavno vključujejo vsi otroci,
♦  mentor in/ali spodbujevalec branja je le usmerjevalec in posrednik.

Primer izvedbe delavnice iz priročnika motiviranja za branje

Znotraj projekta vsako leto potekajo aktivnosti, ki jih je mogoče glede na potrebe sodelujočih institucij združiti ali pa izvesti posamično. Tako se lahko odločite za:

1. IZOBRAŽEVANJE MENTORIC IN MENTORJEV BRANJA: osemurno praktično delavnico (glej razpredelnico s pomembni datumi) ali izobraževanje po dogovoru na vaši instituciji (pišite nam in nam predstavite svoje potrebe, z veseljem vam bomo poslali ponudbo)

in/ali

2. PRAKTIČNI PRIKAZ IZVEDBE STRATEGIJ Z BRALNIMI SUGESTIJAMI V OBLIKI VODENEGA PROJEKTA MOTIVIRANJA ZA BRANJE: k sodelovanju se lahko prijavijo otroci ali skupine otrok med 3. in 12. letom, ki skupaj na delavnicah ali posamič preberejo vsaj dve od predlaganih besedil, ob katerih samostojno ali po sugestijah poustvarjajo ter svoje izdelke pošljejo na naslov založbe. Otroci za sodelovanje dobijo simbolično nagrado in priznanje. Za mentorje branja pripravimo didaktična gradiva, po dogovoru pa jim pomagamo tudi pri izvedbi bralnomotivacijskih delavnic.

V šolskem letu 2021/2021 bomo prebirali naslednja besedila vrhunskih in nagrajenih avtorjev ter avtoric:

Pomembni datumi v letošnji Španski vasi

  • 12. 11. 2022– delavnica za mentorje bralne značke, med 17. in 19. uro. Delavnica bo potekala v živo, vodita jo dr. Barbara Pregelj in Polona Konjedic. Za udeležbo na delavnici znanje španščine ni potrebno. Če se bo prijavilo več kot 20 udeležencev, bomo razpisali dodatni termin. Prijava na delavnico
  • 15.11. 2022– rok za prijavo na projekt
  • 30. 4. 2023– rok za oddajo (po)ustvarjalnih izdelkov udeležencev na naslov:

Založba Malinc (za projekt Španska vas), Klanska 17, 1215 Medvode.

  • maj 2023– objava izdelkov sodelujočih v galeriji na spletni strani Založbe Malinc (Španska vas), evalvacijske delavnice.
  • maj 2023– razstava likovnih in drugih izdelkov sodelujočih v Knjižnici Medvode.

Naročilo knjižnih kompletov

Knjižne komplete za izvedbo projekta lahko naročite z naročilnico pri distributerju, na spletni strani založbe in na spletni strani distributerja www.galarna.si.

Več informacij: tel.: 01/ 361 6699 in 040/170 492, e-pošta: barbara.pregelj@malinc.si ali ales.cigale@malinc.si

Naročilnica knjig