Založba Malinc se pridružuje evropskemu projektu LIT-UP EU

Projekt LIT-UP EU bo avtorjem in založnikom, ki delajo z manj govorjenimi jeziki, omogočil, da vzpostavijo močno mrežo in se tako na trgu soočijo z večjimi podjetji

V projektu, ki se začne naslednjega junija, bo založba Malinc aktiven del konzorcija.

Založba Malinc se pridružuje projektu LIT-UP, ki ga financira Evropska unija. Cilj projekta je implementacija tekmovalnih strategij z namenom izobraževanja avtorjev in založnikov s pomočjo usposabljanj, webinarjev in dogodkov po celi Evropi.

Triletni projekt bo zagotovil orodja in strategije, s katerimi bodo sodelujoči založniki in avtorji lahko za preživetje tekmovali z velikimi jeziki in igralci na lastnih trgih.

Vsega skupaj osem partnerskih institucij iz celotne Evrope, vključno z založbo Malinc, bo skupaj zagotovilo nove načine povezovanja z vzpostavitvijo široke in močne mreže založnikov in avtorjev iz Evrope za izgradnjo komercialnih odnosov ter spoznavanje nove literature, novih poslovnih modelov in novih tržnih priložnosti, ki bodo okrepili sodelovanje med deležniki in njihovo pozicijo na prihajajočem trgu. Največ prostora na trgu zavzemajo velika podjetja in s tem zmanjšujejo prisotnost literature manj govorjenih jezikov ter manjših in neodvisnih avtorjev, založnikov ter knjižnih sejmov.

Da bi povečali prisotnost manj govorjenih jezikov na lokalni, nacionalni in evropski ravni, bo LIT-UP dosegel zgoraj opredeljene cilje z razvojem vrste dejavnosti, ki vključujejo usposabljanja, knjižne sejme, sodelovanje na literarnih dogodkih, ki podpirajo strokovnost avtorjev in založnikov, ter večjo naklado izdanih del.

LIT-UP neposredno prispeva k prednostnim nalogam, opredeljenih v programu Culture Strand 2021 iz evropskega razpisa CREA-CULT-2021-COOP-2 — European Cooperation projects (medium-scale) v upanju, da bodo manj govorjeni jeziki vključeni na glavne evropske trge, kot so Španija, Italija, Francija, Nemčija in Veliki Britanija ter na druge manjše trge, kot so Nizozemska, Slovenija in Srbija. Zato se bo naš projekt osredotočil predvsem na literaturo v katalonskem, baskovskem, galicijskem, srbskem, frizijskem, slovenskem in korziškem jeziku.

Poleg založbe Malinc pri projektu sodelujejo naslednje organizacije: Associacia d’editorials del pais Valencia (Španija), Stichting Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje AFÛK (Nizozemska), Il Leone Verde (Italija), Udruženje Krokodil (Srbija), Euskal editoreen elkartea (Španija), Acentoline Comunicaciόn editora (Španija) in Založba Goga (Slovenija).