Strategije motiviranja za branje

Avtorica besedila: Montserrat Sarto
Naslov:
Strategije motiviranja za branje
Prevod: Barbara Pregelj
Tehnični podatki:
19×26; 244 strani
ISBN:
978-961-6886-15-4
Cena:
35,00 €, ceno s popustom preverite v spletni trgovini.

Trgovina
Prelistaj knjigo

Strategije, ki jih je s sodelavci zasnovala Montserrat Sarto (1919-2009), temeljijo na kognitivno-konstruktivističnih spoznanjih. So aktivnosti, zasnovane za delo z literarnimi besedili, ki dolgoročno vodijo k izboljšanju bralne zmožnosti. Za doseganje tega cilja so ključni predvsem motivacija, vzgoja in uporaba igre.
Motivacija je eden ključnih pojmov učenja, tudi učenja branja. M. Sarto jo razume kot vzpostavljanje čustvene in intelektualne vezi s konkretno knjigo ter spodbujanje dolgotrajnega pozitivnega odnosa do knjig.
Motiviranje za branje ni enako promociji branja, ki je širši spekter aktivnosti, povezanih s knjigo in ostaja bolj na površini. Motiviranja za branje prav tako ni mogoče enačiti s poučevanjem, saj je pri motiviranju v ospredju vzgoja, ki celostno nagovarja udeležence in se ne osredotoča zgolj na njihov razumski del.