Galerija izdelkov iz šolskega leta 2020/2021

Otroci, ki so sodelovali pri projektu v šolskem letu 2020/2021, so ustvarili naslednje izdelke:

Izdelki učencev OŠ Trbovlje

Izdelki učencev OŠ Mladika

Izdelki učencev OŠ ob Rinži

Izdelki učencev OŠ Ljuba Šercerja