Priročnik 2014-2015

Avtorica besedila: Barbara Pregelj
Naslov: Priročnik motiviranja branja
Tehnični podatki: 20.0×29.7; 48 strani
ISBN: 978-961-6886-11-6

Za naročilo priročnika v PDF obliki nam pišite na narocila@malinc.si ali pa nas kontaktirajte prek spodnjega obrazca.

Pišite nam
Prelistaj priročnik

Priročnik vsebuje didaktična gradiva za delo z besedili:

Priročnik ponuja osem predlogov za branje, ki so podprti z nazornim opisom dela ter ustvarjalno bralnomotivacijskih strategij. Te branje povezujejo z nekaterimi drugimi oblikami izražanja, predvsem pa z drugačnim razumevanjem njegove uporabe v razredu, saj glavni cilj priročnika ni uspešno dešifriranje posameznih besed, pač pa uživanje v branju. Izbor obravnavanih besedil ne zadovoljuje le estetskih kriterijev in kriterijev kakovosti, pač pa kot celota povečuje motiviranje za branje ter estetski, čustveni, intelektualni in socialni razvoj otroka. Bralski predlogi so dvojezični, špansko-slovenski, kar daje priročniku težo in izvirnost. Motiviranje za branje namreč uporablja španščino kot dodatno spodbudo, ki otrokom predstavlja resničnost, drugačno od slovenske, in jih tako že od najzgodnejše starosti privaja na prisotnost drugega, tujega, a ne s poudarjanjem razlik, pač pa s posrečenim poudarjanjem skupnih točk. Bralnomotivacijske strategije so predstavljene jasno in nazorno ter segajo od opisa skupine, ciljev in izvedbenih aktivnosti, pripomočkov, predvidenega trajanja izvedbe, opisa morebitnih težav in njihovega reševanja, vse do razdelka Več izzivov, kjer so predstavljene dodatne spodbude za delo. Vsaka od strategij naslavlja vse otrokove čute, izhodišče pa je vedno spodbujanje umetniške in ustvarjalne dojemljivosti, tako individualne kot družbene. Uporaba strategij, predstavljenih v priročniku, po eni strani spodbuja otrokovo dojemljivost in ga motivira za branje ter mu obenem omogoča prvi stik s španščino, po drugi strani pa mu pomaga pri ustvarjalnem soočanju s tako univerzalnimi temami, kot so žalost, strah, čudenje, drugačnost, dojemanje sebe, družine itd. – Gemma Santiago Alonso