Priročnik 2015-2016

Avtorica besedila: Barbara Pregelj
Naslov: Priročnik motiviranja branja
Tehnični podatki: 20.0×29.7; 36 strani
ISBN: 978-961-6886-19-2

Za naročilo priročnika v PDF obliki nam pišite na narocila@malinc.si ali pa nas kontaktirajte prek spodnjega obrazca.

Pišite nam
Prelistaj priročnik

Priročnik za šolsko leto 2015-2016 vsebuje didaktična gradiva za branje naslednja besedila:

Priročnik ponuja šest bralskih predlogov, ki so podprti z nazornim opisom dela ter ustvarjalno rabo bralnomotivacijskih strategij. Te branje povezujejo z drugimi oblikami izražanja, predvsem pa z drugačnim razumevanjem njegove uporabe v razredu, saj glavni cilj priročnika ni uspešno dešifriranje posameznih besed, pač pa uživanje v branju.

Izbor obravnavanih besedil ne zadovoljuje le estetskih kriterijev in kriterijev kakovosti, pač pa kot celota povečuje motiviranje za branje ter estetski, čustveni, intelektualni in socialni razvoj otroka. Vsa izbrana besedila spadajo k mladinski književnosti, ki nastaja na španskem govornem področju. Nekateri bralski predlogi so dvojezični, špansko-slovenski, kar daje priročniku težo in izvirnost. Motiviranje za branje namreč uporablja španščino kot dodatno motivacijo, ki otrokom predstavlja resničnost, drugačno od slovenske, in jih tako že od najzgodnejše starosti privaja na prisotnost drugega, tujega, a ne s poudarjanjem razlik, pač pa s posrečenim poudarjanjem skupnih točk.

Bralnomotivacijske strategije so predstavljene jasno in nazorno ter segajo od opisa skupine, ciljev in izvedbenih aktivnosti, pripomočkov, predvidenega trajanja izvedbe, opisa morebitnih težav in njihovega reševanja, vse do razdelka Več izzivov, kjer so predstavljene dodatne spodbude za delo. Strategije v predstavljenih bralskih predlogih spodbujajo dejavnost raznoterih inteligenc: prostorsko, glasbeno, kinestetično, interpersonalno, intrapersonalno in naturalistično ter jezikovno-lingvistično.

S tem uporaba v priročniku predstavljenih strategij po eni strani spodbuja otrokovo dojemljivost in ga motivira za branje ter mu obenem omogoča prvi stik s španščino, po drugi strani pa mu pomaga pri ustvarjalnem soočanju s tako univerzalnimi temami, kot so drugačnost, dojemanje družine, revščina, osamljenost, uporništvo, itd. – Gemma Santiago Alonso